Minnesota Digital Library

Västgöta Förbundet Christmas party, Minneapolis, Minnesota