Minnesota Digital Library

Wycinanki of a Black Gwiazda, Winona, Minnesota