Minnesota Digital Library

Emily Porter, Nett Lake, Minnesota