Minnesota Digital Library

Wycinanki Gwiazda in Gold and Red, Winona, Minnesota