Minnesota Digital Library

John A. Stegner home, Hendricks, Minnesota